Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi

ООН направи това изявление във връзка със Световния ден на Нулевите отпадъци, който припада на 30 март.

В изявлението се посочва, че светът всяка година произвежда 2,3 милиарда тона градски твърди отпадъци, което допринася за разрушаването на планетата, и се подчертава необходимостта от преодоляване на проблема с замърсяването с отпадъци, започвайки от подобряване на системите за събиране на отпадъците и завършвайки с преосмисляне на производството и консумацията.

Bulgaria News Agency

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp