Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi

Стенергард каза по радиото: "Хората с правно обвързващи решения, които по различни причини не могат да бъдат изпратени обратно в съответната страна, трябва да бъдат разположени тук".

Министърът по миграция Стенергард добави: "Това, разбира се, е свързано с ясни сигнали, че не можете да останете в Швеция, нарушавайки съдебно решение. Защото има ясно изискване за лицето да изпълни решението за депортация и да напусне страната".

Bulgaria News Agency

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp