Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi

Министърът на външните работи на Швеция Билстрьом посочи, че икономиките на скандинавско-балтийския регион, който представлява над 33 милиона граждани, заслужават да бъдат част не само от G20, но и от G10, като добави: "NB8 си постави приоритет глобално постижение, подкрепяйки Украйна и международния уреден порядък".

Bulgaria News Agency

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp