Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi

Проф. д-р Еркин Аръбал подчертава, че извършването на хирургични операции за биопсии е остарял метод и посочва, че "Биопсиите на гърдата трябва да се извършват с игли, но не с тънки игли; вместо това се използват т. нар. дебели игли, с които могат да се събират малки диагностични проби." казва той.

Внимавайте за суеверията относно биопсиите на гърдата

Проф. д-р Аръбал пояснява, че общо приетото вярване, че след биопсия на гърдата туморът се разпространява към други тъкани, е грешно. Обратното, биопсиите на гърдата се извършват сигурно от около 30 години, и лечението се определя на база на резултатите от биопсията.

Туморът може да бъде премахнат по време на вакуумната биопсия

Проф. д-р Аръбал подчертава, че вакуумната биопсия е нов метод за биопсия, насочен към лезии в гърдата, и казва:

"Тъкан се изсмучва последователно в иглата с помощта на вакуум и след това се изрязва от иглата с помощта на вакуум. Това позволява пълното вземане на проби от лезии с размери от 3 до 5 сантиметра. При доброкачествени тумори това може да бъде както диагностично, така и терапевтично, докато при злокачествени лезии след премахването на цялата лезия се изисква малка операция за премахване на околния тъкан."

Значително нововъведение в радиологията на гърдата

Аръбал подчертава, че вакуумната биопсия, съпроводена от мамография с контраст, представлява значително нововъведение в радиологията на гърдата. Той обяснява: "Приложението е удобно и практично за пациента. След прилагане на конtrastno-подсилена мамография, лежиите на рак, предишно невидими и подли, стават видими след други техники като мамография или ултразвук. Можем да го използваме вместо биопсия, направена под контрол на МРТ."

Bulgaria News Agency

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp