Home Bulgarian News Министър Йорданова организира дискусия със студенти за актуализиране на юридическото образование

Министър Йорданова организира дискусия със студенти за актуализиране на юридическото образование

by bulgarianewsagency

Единен изпит за прием по специалност „Право“ в университетите у нас, засилване на практическата подготовка, включително чрез решаване на казуси, симулативни процеси и подготовка на юридически документи, актуализиране на учебната програма.

изображение

Това са само част от предложенията, които направиха в Министерството на правосъдието вчера представители на организации на студенти, обучаващи се в специалност „Право“. Те се отзоваха на поканата на министъра на правосъдието Надежда Йорданова и заместник-министъра на правосъдието Борислав Ганчев за присъствена и видеоконферентна дискусия относно актуалното състояние на юридическото образование и необходимостта от промени в единните държавни изисквания за обучение по специалността „Право“. На срещата присъства и доц. д-р Христо Христев, преподавател по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

изображение

Сред въпросите, засегнати от студентите, бе и диференциране на обучението по право чрез въвеждане на бакалавърска степен и магистърска степен, необходимостта от промени в действащата уредба на юридическото образование с оглед ефективното прилагане на правото на ЕС, на Европейската конвенция за правата на човека и др.

изображение

„Министерството на правосъдието има амбиция да изработи модерна нормативна уредба, която да отговори на обществените отношения в XXI век, членството ни в ЕС и в Съвета на Европа“, подчерта министър Йорданова. Тя допълни, че работната група, по изготвяне на проект на изменение на нормативната уредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, е максимално отворена за дебат с представители на всички университети, студенти и професионалните общности.

изображение

„За нас вашето мнение е изключително важно“, каза заместник-министър Ганчев. По думите му до този момент 1700 студенти и наскоро завършили юристи са се включили в анкетата, публикувана на сайта на Министерството на правосъдието за актуалното състояние на юридическото образование и необходимите промени в неговата уредба.

изображение

Министър Йорданова благодари за направените предложения и заяви, че екипът й ще подготви проект на актуализирана нормативна уредба, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане.

 

BNA

Related Articles

Leave a Comment