Home Bulgarian News Две вековни дървета от вида зимен дъб и източен чинар бяха обявени за защитени

Две вековни дървета от вида зимен дъб и източен чинар бяха обявени за защитени

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обяви за защитени две вековни дървета. Едното е от вида зимен дъб (Quersus petraea), на възраст 280 години, с височина 22 м, обиколка на ствола 4,50 м и се намира в землището на град Белица, община Белица, област Благоевград. Предложението за защита е внесено в РИОСВ – Благоевград от Териториално поделение държавно горско стопанство (ТПДГС) – Белица.

by bulgarianewsagency

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обяви за защитени две вековни дървета. Едното е от вида зимен дъб (Quersus petraea), на възраст 280 години, с височина 22 м, обиколка на ствола 4,50 м и се намира  в землището на град Белица, община Белица, област Благоевград. Предложението за защита е внесено в РИОСВ – Благоевград от Териториално поделение държавно горско стопанство (ТПДГС) – Белица.

Второто е от вида източен чинар (Platanus orientalis), на около 150 години, с височина около 16 м, обиколка на ствола 4,45 м, намира се в землището на село Мезек, община Свиленград, област Хасково. Предложение за обявяване на вековното дърво е внесено в РИОСВ – Хасково от Община Свиленград.

С обявяването им за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

След публикуване на заповедите в Държавен вестник, вековните дървета ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ.

BNA

Related Articles

Leave a Comment